Am lansat programul EDS Loyalty. Detalii aici

Mini Cart

Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Ves S.A. prelucrează datele cu caracter personal în scopurile: "reclamă, marketing și publicitate","statistică" și "comerț online".

Datele personale colectate

Putem colecta urmatoarele date personale:

  • nume si prenume
  • informații de contact, inclusiv adresa de email sau numarul de telefon
  • alte informații relevante pentru a transmite clienților oferte personalizate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, Ves S.A. garantează securitatea și confidențialitatea datelor personale ale Cumpărătorilor.

De asemenea, Ves S.A. garantează faptul că informațiile furnizate de către Cumpărători vor fi folosite strict pentru a onora comenzile transmise prin intermediul Site-ului emaildesighisoara.ro și pentru a transmite știri și promoții relevante.

Ves S.A. nu promoveaza spam-ul sau orice altă formă de corespondență nesolicitată. Cumpărătorul are posibilitatea de opta pentru ștergerea adresei de e-mail si a oricăror date din baza de date.

Ves S.A. nu va furniza datele personale ale Cumpărătorului unui terț, fără acordul explicit al acestuia, cu excepția cazurilor în care autoritațile în drept le solicită, în conformitate cu legile în vigoare, în scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Ves S.A. poate furniza datele dumneavoastră altor companii cu care se află in relații contractuale, numai după incheierea unui angajament de confidențialitate care garantează păstrarea in condiții de securitate sporită a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor. Acești parteneri sunt: societățile de curierat, instituțiile bancare sau nebancare sau diversele servicii de plată.

Conform legislației în vigoare, Cumpărătorul are dreptul, fără consecințe negative asupra sa, de a solicita modificarea, actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal înscrise în baza de date a platformei, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, trimise pe adresa de mail sesizari@emaildesighisoara.ro.

Ves S.A. garantează faptul că serverele care stochează datele personale îndeplinesc toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea garantării serviciului.

Utilizatorul iși poate retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.

Ves S.A. garantează că nu va stoca datele de card, în cazul plăților prin intermediul cardului bancar.