Am lansat programul EDS Loyalty. Detalii aici

Mini Cart

Politica de confidențialitate

prelucrează datele cu caracter personal în scopurile: "reclamă, marketing și publicitate","statistică" și "comerț online".

Datele personale colectate

Putem colecta urmatoarele date personale:

  • nume si prenume
  • informații de contact, inclusiv adresa de email sau numarul de telefon
  • alte informații relevante pentru a transmite clienților oferte personalizate

În conformitate cu Legea Nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, garantează securitatea și confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor site-ului .

De asemenea, garantează faptul că informațiile furnizate de către clienți vor fi folosite strict pentru a onora comenzile transmise prin intermediul site-ului si pentru a transmite știri și promoții relevante.

nu promoveaza spam-ul sau orice altă formă de corespondență nesolicitată. Orice utilizator al are posibilitatea de opta pentru ștergerea adresei de e-mail si a oricăror date din baza de date.

nu va furniza datele personale ale utilizatorilor înregistrați pe site-ul unui terț, fără acordul explicit al utilizatorului, cu excepția cazurilor în care autoritațile în drept le solicită, în conformitate cu legile în vigoare, în scopul verificării tranzacțtiilor comerciale.

poate furniza datele dumneavoastră altor companii cu care se află in relații contractuale, numai după incheierea unui angajament de confidențialitate care garantează păstrarea in condiții de securitate sporită a datelor cu caracter personal al utilizatorilor înregistrați pe . Acești parteneri sunt: societățile de curierat, instituțiile bancare sau ne-bancare sau diversele servicii de plată.

Conform legislației în vigoare, orice utilizator al site-ului are dreptul, fără consecințe negative asupra sa, de a solicita modificarea, actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal înscrise în baza de date a platformei, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, trimise pe adresa de mail office@truodesign.ro.

garantează faptul că serverele care stochează datele personale îndeplinesc toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea garantării serviciului.

Utilizatorul iși poate retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.

garantează că nu va stoca datele de card, în cazul plăților prin intermediul cardului bancar.